Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle opdrachten overeengekomen met Carlo van den Berkmortel, Connected by Love.

Connected by Love

Carlo van den Berkmortel is verbonden als ceremonieel spreken en zelfstandig trouwambtenaar en verzorgt de ceremonies.

 

Mandant/opdrachtgever

Een ieder die een overeenkomst heeft gesloten of wil gaan sluiten met Connected by Love.
 

Voorwaarden binnen de overeenkomst

Overeenkomst, elke opdracht verstrekt en aanvaard door mandant en Connected by Love.
 • er is een overeenkomst na ondertekening en goedkeuring van de offerte, dit kan via mail. Tevens ontvangen wij de aanbetaling van € 200,00.
 • geen ondertekende offerte, geen aanbetaling betekent dus ook geen overeenkomst.
 • extra uren, extra uitgevoerde opdrachten te voldoen na de nacalculatie.
 • restant offerte dient binnen 14 dagen na facturatie voldaan te worden.
 • Indien niet voldaan wordt zal Connected by Love u in gebreke stellen en zullen extra kosten in rekening gebracht worden in verband met uitbesteding van de vordering aan derde.

Annulering door mandant

Doordat Connected by Love vanaf moment een voor u aan het werk gaat zal voor het reeds gedane werk het volgende in rekening gebracht worden:
 • 30 tot 14 dagen voor de datum 50 % van het offertebedrag;
 • 13 dagen tot 7 dagen voor de datum 75 % van het offertebedrag;
 • 6 dagen en korter voor de datum 100 % van het offertebedrag;
Annulering alleen via aangetekende brief.
 

Ontbinding

Onze overeenkomst vervalt per direct als mandant:
 • mandant in gebreke blijft van zijn betalingsverplichting
 • er een procedure loopt of gestart wordt waarbij surseance van betaling aangevraagd wordt. Mandant de vrije beschikking deeld of in zijn geheel verliest of er beslag gelegd is of wordt.

Als Connected by Love :

 • Faillietverklaring of surseance van betaling van Connected by Love.
 • overlijden van Carlo van den Berkmortel
 • ernstige ziekte van Carlo van den Berkmortel. Uiteraard zal Connected by Love zijn uiterste best doen om voor vervanging te zorgen.
  Eventuele extra kosten zijn voor Connected by Love.

Problemen/klachten

Connected by Love zal ten alle tijden zijn taken goed en naar wens proberen uit te voeren. Mocht u als mandant toch niet of minder tevreden zijn, dan kan altijd. Meldt dit dan zo snel mogelijk zodat wij indien mogelijk zaken kunnen oplossen, dit is ons recht tenslotte.
Wij doen dit het liefst persoonlijk gesprek, of via de mail. Wij doen ons best om van eventuele fouten te leren en proberen deze voor u op te lossen.
 

Privacy

Uiteraard houden wij van Connected by Love ons aan de regels betreffende de privacy van onze cliënten. De verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen voor gebruik van de ceremonie en zullen nooit doorverkocht worden aan derde.

 

Wijzigingen

Deze voorwaarden kunnen door Connected by Love gewijzigd worden, u zal bij overeenkomt met ons ten alle tijden op de hoogte gesteld worden